Kontaktinformasjon:

Eirik Halvorsen (store lavvoer)
Tlf.: +47 957 25 874

Geir Halvorsen (små lavvoer og annet)
Tlf.: +47 990 16 301

Mail: post@naturmagasinet.no