Underlags matte til teltovn

Passer til de fleste teltovner og beskytter bunnduken mot glør og gnister.
Passer til de fleste teltovner og beskytter bunnduken mot glør og gnister.

Passer til de fleste teltovner og beskytter bunnduken mot glør og gnister.