Stenger

Stengene er i aluminium og lette å sette opp.
Stengene er i aluminium og lette å sette opp.

Stengene er i aluminium og lette å sette opp.