Stratus_tentipi_handlegate

Tentipi Stratus 72 med fullt oppløft og Nimbus paviljonger rigget for handlegate på festival.